banner

Dịch vụ GMP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ GMP EU

Với lợi thếhợp tác với nhiều đơn vị tư vấn xây dựng GMP EU hàng đầu thế giới. GMP EU cung cấp dịch vụ trọn gói trong việc tư vấn xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU:

Với lợi thế là đơn vị hợp tác với nhiều đơn vị xây dựng GMP EU trên toàn cầu. GMP EU cung cấp dịch vụ trọn gói trong việc nâng cấp nhà máy GMP WHO lên GMP EU/PICs. Bao gồm các hạng mục:

* Khảo sát dự án:

– Khảo sát, đánh giá thực trạng của nhà máy để đưa ra những phương án cải thiện tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

* Thiết kế lại nhà máy theo tiêu chuẩn GMP EU

– Thiết kế lại mặt bằng công nghệ nhà máy theo tiêu chuẩn GMP EU

– Tư vấn cải tạo nhà máy (khu sản xuất, khu kiểm nghiệm, khu kho)

– Thiết kế chi tiết bản vẽ thi công

Giámsát quản lý dự án:

 

– Quản lý, giám sát các công tác thi công

– Hỗ trợ nghiệm thu, vận hành thử nhà máy theo tiêu chuẩn GMP EU/PICs

Đào tạo GMP EU

 

– Đào tạo, hướng dẫn thực hành GMP EU cho nhân sự trong đơn vị

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tài liệu GMP và hỗ trợ thẩm định

– Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tài liệu GMP

– Tiến hành thanh tra, thẩm định giả định và đưa ra các vấn đề cần cải tiến

– Hỗ trợ việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức cuộc họp với cơ quan thanh tra.

Tư vấn, tái đánh giá nhà máy EU GMP/Pics

Với lợi thế hợp tác với nhiều đơn vị xây dựng GMP EU hàng đầu thế giới. GMP EU cung cấp dịch vụ trọn gói trong việc tư vấn tái đánh giá nhà máy EU GMP. Bao gồm các hạng mục:

* Khảo sát đánh giá thực trạng nhà máy.

* Tư vấn cải tạo nhà máy (Trần, vách sàn; hệ thống phụ trợ … )

* Rà soát hồ sơ và khắc phục lỗi hoặc thiếu sót tồn đọng

* Tư vấn cơ chế trong tái thẩm định GMP EU

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế GMP EU với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều đơn vị về GMP EU, Pic/s, WHO, chúng tôi tự hào được nhiều đơn vị lựa chọn để tư vấn xây dựng nhà máy.

Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn thiết về về tiêu chuẩn GMP EU, Pic/s, WHO thì hãy liên hệ với chúng tôi.